PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de organisator Wolf of Wallstreet hierna Wolf of Wallstreet, omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van Wolf of Wallstreet en kopers van toegangsbewijzen van Wolf of Wallstreet en andere evenementen (hierna: “de gebruiker” of “jij”). Wolf of Wallstreet acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

Op het moment dat jij je gegevens aan Wolf of Wallstreet (of een opdrachtnemer van Wolf of Wallstreet) verstrekt, stem je in met de voorwaarden, zoals neergelegd in dit Privacy Statement. Wolf of Wallstreet verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Dit Privacy Statement is op iedere website van Wolf of Wallstreet direct en gemakkelijk te raadplegen, zodat je goed geïnformeerd bent wanneer en op welke wijze Wolf of Wallstreet gegevens van jou verzamelt.

Verzameling gegevens

Via eigen websites


Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Wolf of Wallstreet via de website www.wolfofwallstreet.nl verschillende gegevens.

Wolf of Wallstreet kan gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een account creëert op een door Wolf of Wallstreet beheert platform, je aanmeldt voor een nieuwsbrief van Wolf of Wallstreet, een ticket koopt van een evenement van Wolf of Wallstreet, een e-mail aan ons verzend, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze (festival)websites, apps of sociale media gebruikt.

Op evenementen

Naast de gegevens die Wolf of Wallstreet verzamelt via haar websites en de websites van haar opdrachtnemers kan Wolf of Wallstreet ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Wolf of Wallstreet hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Persoonsgegevens

Wolf of Wallstreet kan verschillende gegevens van haar bezoekers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Wolf of Wallstreet van jou kan verzamelen zijn:

  • contact- en accountgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, 
klantnummer, geboortedatum en geslacht);
  • IP-adres en geolocaties;
  • door jou publiekelijk geplaatste gegevens (zoals op onze website of op social media sites 
geplaatste berichten); en
  • de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde kaarten. 
Wolf of Wallstreet heeft, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en stelt dit niet ter beschikking aan andere partijen, enkel voor eigen gebruik ten einde onze fans, ambassadeurs nog beter te bedienen.

Gebruik van cookies

Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen zoals hierboven is omschreven, behoudt Wolf of Wallstreet zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Voor het installeren van cookies en aanverwante tracking tools zal Wolf of Wallstreet altijd om jouw toestemming vragen. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt is het mogelijk dat je niet optimaal gebruik kan maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Met cookies kunnen onder meer de volgende gegevens verzameld worden: tijd en datum van bezoek, inloginformatie, het IP-adres van de gebruikte computer, browsertype en –versie, gegevens over het besturingssysteem en platform, het cookie-nummer, welke delen van de site zijn bezocht of waarnaar is gezocht, de URL’s (domeinnamen) van de sites via welke je een Wolf of Wallstreet site hebt bezocht en via welke pagina de site hebt verlaten.

Gegevens wijzigen

Je kan je gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op twee manieren. Het is mogelijk je account bij onze ticketpartner aan te passen.

Verder wordt onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van Wolf of Wallstreet (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijk geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van Wolf of Wallstreet (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt.

Beveiliging

Wolf of Wallstreet doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. Deze computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Wijziging privacy statement

Wolf of Wallstreet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Wolf of Wallstreet te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Wolf of Wallstreet Magic Events

Voor de contactgegevens van Wolf of Wallstreet verwijzen wij naar onze website www.wolfofwallstreet.nl.

Partners: