HUISREGELS

Tijdens het bezoeken van The Wolf of Wallstreet gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels (de ‘Huisregels’):

 1. Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die op verzoek getoond dient te worden;
 2. Het in bezit hebben of verhandelen van (hard-)drugs is niet toegestaan op The Wolf of Wallstreet . Bij constatering van (openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht van de bezoeker en de drugs aan de politie.
 3. In het kader van de veiligheid zal Wolf of Wallstreet haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan;
 4. Bezoekers van Wolf of Wallstreet betreden het terrein op eigen risico. Wolf of Wallstreet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Wolf of Wallstreet , van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op een The Wolf of Wallstreet evenement , tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van The Wolf of Wallstreet ;
 5. Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Deze zijn te verkrijgen bij de kassa van The Wolf of Wallstreet . Bezoekers van Wolf of Wallstreet dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan;
 6. Wolf of Wallstreet behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen;
 7. Roken in tenten is niet toegestaan;
 8. Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren;
 9. Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door Wolf of Wallstreet niet getolereerd;
 10. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wolf of Wallstreet promotiemateriaal (zoals samples/flyers e.d.) uit te delen;
 11. Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Wolf of Wallstreet;
 12. Bij het betreden en verlaten van The Wolf of Wallstreet zullen bezoekers ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken voor de buurt;
 13. Het is bezoekers niet toegestaan glazen / bekers mee te nemen buiten het evenement;
 14. Eenmaal gekochte consumptiebonnen, in wat voor een vorm dan ook, worden niet teruggenomen door Wolf of Wallstreet;
 15. Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Wolf of Wallstreet te allen tijde op te volgen;
 16. Bezoekers die zich niet aan de Huisregels en Algemene Voorwaarden Bezoekers houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten;

Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Bezoekers.

Partners: